انتصاب دکتر جامعی به عنوان ریاست مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه

    

        به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه: دکتر حاجی میر اسماعیل رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر سید بهنام الدین جامعی را به عنوان ریاست مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه منصوب نمود.


     متن حکم به شرح زیر است: